Пакет 4 САР
Фінансовий облік-1

Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

Доходи і витрати. Закривають проводки

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

Програма онлайн-курсу "Право в Україні"
1.1. Право в системі нормативного регулювання: загальна характеристика та особливості національної системи права

1.2. Законодавство і інші джерела права: загальна характеристика та особливості
національної системи законодавства

1.3.Дія нормативно-правових актів у часі і просторі, по колу осіб

1.4.Застосування права як особлива форма його реалізації

2.1. Загальні правові положення про суб'єктів господарювання

2.2. Особливості правового положення підприємств

2.3. Особливості правового становища господарських товариств

2.4. Особливості правового становища об'єднань підприємств

2.5. Особливості правового статусу фізичної особи як суб'єкта господарювання та інших суб'єктів у сфері господарювання

Програма онлайн-курсу "Управлінський облік"
• Основи управлінського обліку: стратегія, цілі, завдання.
• Класифікація витрат: для оцінки запасів, для прийняття рішень, для планування та контролю.
Програма онлайн-курсу "Податки в Україні"
Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати
Об'єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»
База оподаткування та ставки податку
Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Практичні кейси
Аналіз перехідних операцій
Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»
Особливості перенесення збитків минулих періодів
Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність.
Існуючі варіанти виправлення та вибір оптимального
"Ув'язка" форм фінансової звітності з декларацією
Розв'язок тестів, задач у тому числі екзаменаційних.