Пакет 2
Програма вебінару
"Дебіторка/ Кредиторка/ Резерви/ Дисконтування"

Програма вебінару СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП
1. Основні принципи бухгалтерського обліку.
2. Фінансовий результат діяльності як об'єкт оподаткування податком на прибуток.
3. Доходи: склад та поділ.
4. Витрати: склад та обмеження.
5. Спотворення собівартості у випадку відображення операції у невластивому періоді. Специфіка використання 39 та 474 рахунків.
6. Калькулювання продукції, робіт та послуг.
7. Планова та фактична калькуляції як об'єкт контролю фіскальних органів.
8. Об'єкт калькулювання, поняття номенклатурної одиниці та номенклатурної групи – що взяти за одиницю обліку.
9. Ступінь деталізації об'єктів калькулювання.
10. Як обчислити собівартість продукції, робіт, послуг: -планова собівартість -фактична собівартість
11. Склад та класифікація ДОХОДІВ. Типові проведення. Обов'язковість використання дохідних рахунків.
12. Склад та класифікація ВИТРАТ, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг. Типові проведення.
13. Загальновиробничі витрати: склад та розподіл. Автоматизація процедури розподілу 91 рах в 1С Бухгалтерія , УТП, УВП.
14. «Виробничі» бухгалтерські рахунки: 231, 91, 90 . Аналіз рахунку, оборотно –сальдова відомість, коректна кореспонденція.
15. Облік випуску напівфабрикатів, готової продукції в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП.
16. Особливості обчислення собівартості послуг і робіт.
17. Собівартість реалізованих продукції, робіт, послуг.
18. Все про : брак, незавершене виробництво, давальницьку сировину (отриману на переробку, віддану на переробку стороннім організація).
19. Як організувати обчислення виробничої собівартості та собівартості реалізації за допомогою облікових програм 1С Бухгалтерія , УТП, УВП.
20. Вступне налаштування облікових програмних регістрів.
21. Відображення типових господарських операцій відповідними первинними документами в 1С Бухгалтерія , УТП, УВП.
22. Алгоритм закриття місяця. Призначення і функціонал документів «закриття місяця», «визначення фінансових рехультатів» в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП.
23. Закриття року. Реформація балансу.
Програма майстер-класу "Техніка ПДВ"
1. ПДВ: коротко про головне. Обліковуємо в розрізі договорів, рахунків чи замовлень?
2. Різниця між ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
3. Надання інформації контролюючим органам.
4. СЕА ПДВ – перший помічник бухгалтера. Все про роботу в СЕА ПДВ.
5. Інтегрована картка платника податку і СЕА ПДВ – дві сторони медалі.
6. Електронний спецрахунок з ПДВ : призначення, аналіз, відображення в балансі.
7. Реєстр транзакцій.
8. Реєстр операцій.
9. Спецрахунки з П Д В в системі СЕА ПДВ: призначення, аналіз, звірка, відображення операцій (6412, 315).
10. Аналізуємо спец рахунок. Як повернути кошти. Як уникнути картотеки.
11. Дата: події, податкової накладної, реєстрації ПН і відображення в декларації. Всі варіанти.
12. Все про суму перевищення. Як заповнити декларацію, щоб не заплатити двічі.
13. Реєстр податкових накладник / розрахунків коригування в системі СЕА ПДВ.
14. Так що з кредитом? – непроста історія вхідного ПДВ.
15. Як зберегти реєстраційний ліміт.
16. Відображення ПДВ у разі:
 • реалізаці / оприбуткуваття та післяплати
 • авансу, як першої події
17. Перевірка податкового зобов'язання:
 • аналіз 361 рахунка
 • звірка сальдо на 6431 рахунку
 • омічник для виписки ПН – складаємо звіт «перевірка суми зобов'язання з ПДВ» в обліковій програмі 1C
 • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6432
18. Перевірка податкового кредиту:
 • аналіз 631 рахунка
 • вантажно –митна декларація
 • вивірка податкового кредиту по інших документах (ПК без ПН)
 • звірка сальдо на 6441 рахунку
 • оборотк сальдо на 6431 рахунку
 • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442
 • право на податковий кредит – детальний аналіз дебетового обороту рахунка 6442
 • підтверджений податковий кредит –аналіз кредитового обороту рахунка 6442
 • отримання податкових накладних online за допомогою електронного кабінету платника податку
19. Податкова накладна / розрахунок коригування:
 • загальні вимоги, обов'язкові реквізити
 • зведена податкова накладна / РК до неї
 • підсумкова податкова накладна / РК до неї
 • коригування ПЗ /ПК: підствави та як правильно виписати дод. 2 до ПН
 • як виправити помилку, попущену при виписуванні ПН
 • граничні терміни для ПН
20. Податковий кредит без податкової накладної.
21. В чому полягає різниця між розрахунковою сумою , в межах якої платник має право зареєструвати ПН, та спецрахунком з ПДВ.
22. Роль первинного документа «бухгалтерська довідка» в обліку ПДВ.
23. Заповнення декларації з ПДВ.
24. Уточнена декларація з ПДВ: що залишилось «неозвученим» ДФС.
25. Все про таблицю платника податків. Заповнення. Як уникнути ризику блокування. Правильне заповнення ПН / РК -запорука успішного реєстрування в системі ЄДРПНі.
26. Як обнулити «зайву» ПН.
27. Типові «незручні» ситуації при взаєморорахунках з контрагентами. Як уникнути.
Програма вебінару «Усе про фінмоніторинг для тих, хто надає бухгалтерські послуги»


1. Коротка історія про виникнення фінмону в Україні та у світі
2. На кого поширюється обов'язок проводити фінмоніторинг
3. Хто такі суб'єкти первинного фінмоніторингу та спеціально визначені суб'єкти первинного фінмоніторингу
4. Який суб'єкт фінмоніторингу кому підпорядковується
5. Чи обов'язково проходити навчання в Академії фінмоніторингу
6. Хто такі PEPs
7. Як проводити фінмоніторинг Клієнта
8. Яку документацію слід підготувати для внутрішнього користування
9. Як стати на облік у фінмон та чи потрібно звітуватися
10. Перевірки Фінмоніторингу – види, тривалість та періодичність
11. Приклади – кейси порушень фінмоніторингу
12. Чи можна уникнути постановки на облік , якщо я ФОП
13. Як організувати заходи належної перевірки Клієнта
14. Права та обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу
15. Критерії ризикових операцій, підозрілих та фіктивних операцій
16. Що таке верифікація та ризик орієнтований підхід
17. Запровадження процедури "Покладання"
18. Запровадження проекту "Світлофор"
19. Типологічні дослідження, як підбірка ознак характерних для схем відмивання коштів і фінансування терроризму, зокрема:
– Ознаки щодо учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо змісту фінансових операцій
20. Штрафи, розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень
21. Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу
22. Покроковий алгоритм дій для підприємця та юридичної особи, що надають бухгалтерські послуги
Загальна вартість:
10 800 грн.
3 240 грн.