Програма підготовки до іспиту ACCA DipIFR
Практичний онлайн-курс для бухгалтерів
Старт курсу: 3 червня
+
+
%
%
експерт з МСФЗ та викладач АССА ДипІФР
Досвід 14 років життя з МСФЗ: з них 1,7 років в EY та 9,5 років в PwC, загалом майже 12 років роботи в Великій четвірці.
Богомазова Олена
Cпікер
%
+
Регламент:
Курс складається із
10-ти занять
Заняття проводяться по
п'ятницях та суботах
Час проведення:
з 10:00 по 19:00
Разом 100
академічних годин
Як взяти участь у курсі:
10 990 грн
Вартість навчання:
Пакет 1
Участь в онлайн-курсі
Доступ до відеозаписів курсу до дати екзамену
Перевірка домашніх завдань
Індивідуальне листування мейлом з кожним учасником групи протягом усього періоду навчання
Допомога у реєстрації та отриманні ІД- коду
Книжки та методичний матеріал в електронному вигляді
Сертифікат про успішне проходження навчання в електронному форматі
Закрита група в Телеграмі для учасників
Участь "Онлайн"
можливість оплати частинами
Програма курсу:
МСФЗ
МСФО 1: Подання фінансової звітності
МСФО 2: Запаси
МСФО 8: Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
МСФО 12: Податок на прибуток
МСФО 16: Основні засоби
МСФО 19: Виплати працівникам
МСФО 20: Облік державних субсидій і розкриття інформації про державну допомогу
МСФО 21: Вплив змін обмінних курсів валют
МСФО 27: Окрема фінансова звітність
МСФО 28: Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства
МСФО 32: Фінансові інструменти: надання інформації
МСФО 33: Прибуток на акції
МСФО 36: Знецінення активів
МСФО 37: Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи
МСФО 38: Нематеріальні активи
МСФО 40: Інвестиційна нерухомість
МСФО 23: Витрати на позики
МСФО 24: Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
МСФО 41: Сільське господарство
МСФО (IFRS)
МСФО (IFRS) 1: Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФО (IFRS) 2: Виплати на основі акцій
МСФО (IFRS) 3: Об'єднання бізнесів
МСФО (IFRS) 5: Довгострокові активи, призначення для продажу, та припинена діяльність
МСФО (IFRS) 6: Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФО (IFRS) 7: Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФО (IFRS) 8: Операційні сегменти
МСФО (IFRS) 9: Фінансові інструменти
МСФО (IFRS) 10: Консолідована фінансова звітність
МСФО (IFRS) 11: Спільне підприємництво
МСФО (IFRS) 12: Розкриття інформації про участь в інших підприємствах
МСФО (IFRS) 13: Оцінка справедливої вартості
МСФО (IFRS) 15: Виручка за договорами з покупцями
МСФО (IFRS) 16: Оренда
МСФО для ПМСБ: МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу
Тиждень 1 : 3-4 червня
Тиждень 2 : 17-18 червня
Тиждень 3 : 1-2 липня
Тиждень 4 : 15-16 липня
Тиждень 5 : 26-27 серпня
Екзамен 09.12.2022
1 пара 10:00 по 11:30,
2 пара 11: 45 по 13:15 ,
3 пара 14:00 по 15:30,
4 пара 15:45- 17:15,
5 пара 17:30 – 19:00
Час проведення: з 10:00 до 19:00
Дні проведення навчання:

Графік занять: